Giao hàng nhanh 24h

Cáp chuyển từ Samsung Galaxy sang HDMI Tivi - PKDT111
 Cáp chuyển từ Samsung Galaxy sang HDMI Tivi