CÔNG THỨC CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG VÀ LƯỢNG CHẤT

     

I.CHUYỂN ĐỔI GIỮA LƯỢNG CHẤT VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT NHƯ THẾ NÀO?

Thídụ: Tính khối lượng của 0,25 mol CO2. Biết cân nặng mol của CO2là 44 g/mol.

Khối lượngcủa 0,25 mol CO2là:

mCO2 = 44 x 0,25 = 11 (g)

Nhận xét: nếu ta khắc số mol chất là n, M là khối lượng mol của hóa học và m là trọng lượng chất, ta gồm công thức biến đổi sau:

kimsa88
cf68