Mỗi buổi sáng bác mai tập thể dục

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Mỗi buổi sáng chưng Tâm lũ dục bằng phương pháp cứ đi tiến 10 cách rồi lại thụt lùi 1 bước. Hỏi sau thời điểm đi được toàn bộ 1000 bước thì chưng Tâm đã phương pháp xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?


*

Mỗi buổi sáng bác bỏ Tamm bè bạn dục bằng phương pháp cứ tiến 10 cách thì lùi 1 bước.Hỏi sau khoản thời gian đi được toàn bộ 1000 cách thì bác bỏ Tâm đã bí quyết xa điểm xuất phát từng nào bước?


*

Mỗi buổi bác bỏ Tâm đi đồng chí dục bằng cách cứ đi tiến 10 cách lại hạ thấp 1 bước. Hỏi sau khoản thời gian đi được tất cả 1000 cách thì chưng tâm đã bí quyết vạch xuất phát bao nhiêu bước?


số bước đi trong một lượt đi là : 10 + 1 = 11 ( cách )

sau một lượt đi , số bước thực tế là : 10 - 1 = 9 ( bước)

1000 : 11 = 90 ( dư 10)

vậy chưng tâm đi 91 lượt đi, trong đó có 90 lượt đầu, từng lượt đi 11 bướcvà thực đi dc 9 bước, lượt cuối đi dc 10 bước

bác tâm biện pháp xa vạch phát xuất số bước là : 90 x 9 + 10 = 820 (bước)


Mỗi buổi sáng, chưng Lâm số đông dục bằng phương pháp đi tiến 10 cách rồi lại hạ thấp 1 bước. Hỏi sau thời điểm đi được tất cả 1000 bước thì bác Lâm đã phương pháp xa điểm xuất phát từng nào bước?


vậy là bác đi 11 cách chỉ tất cả tiến được 9 cách mà : 

1000 : 11 = 90 lần ( dư 10 )

10 bước đây là 10 bước tiến nên sau khi đi 1000 cách thì bác đã biện pháp xa điểm xuất phát số bước :

90 + 10 = 100 ( bước )

Đ/s : 100 bước 


Mỗi buổi sáng bác Tâm cộng đồng dục bằng phương pháp cứ đi tiến 10 bước rồi lại lùi 1 cách . Hỏi sau thời điểm đi được toàn bộ 1000 bước thì chưng Tâm đã bí quyết xa điểm xuất phát bao nhiêu bước ?

P/S : Ai là tín đồ của Hậu Duệ Của phương diện Trời thì xắn tay áo giúp liên minh đê .......=_= 


Số bước đi trong một lượt đi là : 10 + 1 = 11 (bước).

Bạn đang xem: Mỗi buổi sáng bác mai tập thể dục

Số bước thực tế đi được sau đó 1 lượt đi là: 10 - 1 = 9 (bước)

Ta có: 1000 : 11 = 90 (dư 10)

Như vậy chưng Tâm đã đi được được 91 lượt đi, trong số ấy 90 lượt đầu, từng lượt đi 11 bước và thực đi được 9 bước, lượt cuối đi 10 cách chưa lùi 1 bước phải thực đi được 10 bước.

bác bỏ Tâm bí quyết xa điểm phát xuất số cách là:

9 x 90 + 10 = 820 (bước)

Đáp số: 820 bước


Số bước tiến trong một lượt đi là : 10 + 1 = 11 (bước).

Số bước thực tế đi được sau một lượt đi là: 10 - 1 = 9 (bước)

Ta có: 1000 : 11 = 90 (dư 10)

Như vậy bác Tâm đã đi được được 91 lượt đi, trong những số đó 90 lượt đầu, mỗi lượt đi 11 bước và thực đi được 9 bước, lượt cuối đi 10 bước chưa lùi

1 bước phải thực đi được 10 bước.

Bác Tâm cách xa điểm khởi thủy số bước là:

9 x 90 + 10 = 820 (bước)

Đáp số: 820 bước


Mỗi buổi sáng, bác bỏ Mai bè cánh dục bằng phương pháp cứ đi tiến 9 cách rồi lại lùi 1 bước. Hỏi sau khi đi được vớ cả năm 2016 bước thì bác Mai đã bí quyết xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?


Khi chưng Mai đi được 10 bước thì bác bỏ cách xa điểm xuất phát số bước là :9 - 1 = 8 (bước)Ta tất cả : năm 2016 : 10 = 201 (dư 6)Vậy với 2016 bước thì bác bỏ Mai đã từng đi được 201 lần 10 cách và thêm 6 bước nữa.Sau lúc đi được vớ cả năm 2016 bước thì bác bỏ Mai đã giải pháp xa điểm xuất xứ số cách là : 8 × 201 + 6 = 1614 (bước) Đáp số : 1614 bước

Nếu mình đúng thì k mình nhé


Cứ bước 10 bước thì bác bỏ lại cách điểm ban đầu 8 bước.

Xem thêm: Cách Giảm Cân Khoa Học Chứng Minh, 25 Mẹo Giảm Cân Khoa Học Đã Được Chứng Minh

=>Khi bước dc 2010 cách thì bác bỏ cách điểm xp là 2010:10*8=1608 bước.

=>Đi dc 2016 bước thì chưng cách điểm xp là 1608+6=1614(bước).

tk mk nha những bn.

Xem thêm: Phương Trình Điều Chế Clorua Vôi Là Gì? Ứng Dụng Của Clorua Vôi Trong Thực Tế

-chúc ai tk mk học giỏi-


Mỗi buổi sáng, bác bỏ Mai bằng hữu dục bằng cách cứ đi tiến 9 cách rồi lại lùi 1 bước. Hỏi sau thời điểm đi được tất cả 2016 bước thì bác Mai đã giải pháp xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?


Mỗi buổi sáng, bác bỏ Mai bầy đàn dục bằng phương pháp cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước. Hỏi sau khi đi được vớ cả 2016 bước thì chưng Mai đã biện pháp xa điểm xuất phát bao nhiêu bước? Trả lời:Bác Mai giải pháp xa điểm xuất phát


Bác đi 10 cách chỉ tiến được 8 bước

Số lần đi do đó là :

2016 : 10 = 201 ( dư 6 )

Bác Mai đi giải pháp xa điểm phát xuất số bước là :

201 x 8 + 6 = 1614 ( bước )

Đáp số : 1614 bước 

 kb với bản thân nha !

bạn Tam đừng tất cả viết câu vấn đáp linh tinh nữa ! bị online maths xóa nick bây giờ !


Mỗi buổi sáng, bác bỏ Mai số đông dục bằng phương pháp cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 bước.Hỏi sau thời điểm đi được tất cả 2016 bước thì chưng Mai đã phương pháp xa điểm xuất phát bao nhiêu bước?Hỏi Bác Mai giải pháp xa điểm căn nguyên bao nhiêu bước


bác Mai bạn bè dục bằng cách cứ đi tiến 9 bước rồi lại lùi 1 cách suy ra bác lan nđi được 10 bước thì bí quyết điểm căn nguyên 8 bước. Ta bao gồm : 2016 : 10 = 201 ( dư 6 )Bác giải pháp điểm xuát phạt số bước là :201 x 8 + 6 = 1614 ( bước ) Đ/S : 1614 bước


Số bước của một lần đi là:

9+1=10 (bước)

Số bước thực tế đi được sau 1 lần đi là:

9-1=8 (bước)

Ta có: 2016:10=21 dư 6

Như vậy chưng Mai đang đi đc 22 lược đi, trong số ấy 21 lược đầu, mỗi lược đi 10 bước và thực đi được 8 bước, lược cuối đi đc 9 bước không lùi 1 bước đề xuất thực đi được 9 bước

Bác Mai phương pháp xa điểm khởi hành số cách là:

8x21+9=177 (bước)

ĐS: 177 bước


ỗi buổi sáng bác mai lũ dục bằng cách cứ đi tiến 9 cách rồi lại lùi 1 cách hỏi sau khoản thời gian đi được tất cả 2016 bước thì bác bỏ mai đã giải pháp xa điểm xuất phát bao nhiêu bước


Bác Mai số đông dục bằng cách cứ đi tiến 9 cách rồi lại lùi 1 cách suy ra chưng lan nđi được 10 cách thì cách điểm lên đường 8 bước.

Ta có : 2016 : 10 = 201 ( dư 6 )Bác giải pháp điểm xuát phát số cách là :201 x 8 + 6 = 1614 ( bước ) Đ/S : 1614 bước